هیچی هیچی هیچی

الکی ساختمش که بتونم تو پرشین کامنت بذارم😂

کشکول قلعه
از هر دری سخنی ، کوهنوردی ، گردشگری ، خاطرات ، اجتماعی و ... اینستاگرام من: masqala